DHTML JavaScript Website Pull Down Navigation Menu By Milonic


***** Laatste nieuws praktijkexamen *****
In de pers zijn recentelijk berichten verschenen dat er volop overleg is tussen het ministerie van verkeer en waterstaat, het CBR en de BOVAG over het praktijkexamen voor bromfietsers en brommobielrijders (praktijkexamenvoor het AM rijbewijs).

Als er een akkoord is, zal de minister eerst de Tweede Kamer hierover informeren. Tevens zal dan een ingangsdatum voor het praktijkexamen vastgesteld worden.

Het is mogelijk dat een praktijkexamen helemaal niet voor u van toepassing is. Lees daarom de uitleg hieronder:

Rijbewijskeuring en wat nu ?
Vanaf het zeventigste jaar vindt bij iedere vernieuwing van het rijbewijs een medische keuring plaats. U kunt over dit onderwerp meer lezen op de website van het CBR (www.cbr.nl).

En wat als uw rijbewijs niet verlengd wordt ?
Hieronder kunt u lezen hoe de wetgeving is geregeld voor het besturen van een brommobiel. U kunt onder andere lezen dat u, als u een A of B rijbewijs heeft gehad, bijna altijd in aanmerking komt voor het AM rijbewijs. Met dit rijbewijs kunt u een brommobiel besturen. Met een Microcar blijft u mobiel, door weer en wind. Alle Microcar dealers zijn bereid om uw personenauto in te ruilen.

Nieuwe wetgeving
U heeft voor het besturen van een Microcar geen personenautorijbewijs nodig, maar een AM rijbewijs. De wetgeving is per 1 oktober 2006 gewijzigd. U vindt hieronder uitleg over de huidige situatie:

U heeft een bromfietscertificaat
U moet deze voor 1 oktober 2009 omwisselen voor een AM rijbewijs (brommobiel, bromfiets, snorfiets en scooter) op het stadhuis of het gemeentehuis. U hoeft geen examen te doen.

U heeft een geldig A of B rijbewijs
U hoeft geen actie te ondernemen. U krijgt bij verlenging van uw rijbewijs automatisch de nieuwe categorie AM toegevoegd op uw rijbewijs.

U heeft ooit een A of B rijbewijs gehad
U kunt u deze (in de meeste gevallen) omwisselen op het stadhuis of het gemeentehuis voor een AM rijbewijs. Ook als het rijbewijs verlopen is. U hoeft geen examen te doen.

U heeft geen bromfietscertificaat en geen rijbewijs A of B
U moet een theorie-examen doen (bij het CBR) om in een brommobiel te mogen rijden. Neem uw legitimatie mee ! Uw Microcar dealer kan u daar verder over informeren.

Praktijkexamen
In de toekomst zullen de eisen voor het behalen van een AM rijbewijs worden uitgebreid met een praktijkexamen. De exacte ingangdatum is nog niet bekend. Dit examen zal op een afgesloten terrein worden afgenomen en wordt op dit moment door het CBR ontwikkeld. De overgangsregeling, zoals hierboven staat beschreven, blijft echter gewoon van toepassing. Dus in het geval u een bromfietscertificaat of al een rijbewijs AM heeft, hoeft u in de toekomst geen theorie- en geen praktijkexamen af te leggen om in uw brommobiel te kunnen blijven rijden. Wel adviseren wij u zo snel mogelijk uw certificaat om te wisselen voor het AM rijbewijs.

Bromfietscertificaat en brommobielcertificaat
Het bromfietscertificaat is het wettelijke document om een brommobiel te mogen besturen en deze moet worden omgeruild voor het AM rijbewijs. Het brommobielcertificaat is vroeger in het leven geroepen door de verzekeringsmaatschappijen en de gezamenlijke brommobielimporteurs. Met dit document heeft u een lager eigen risico in geval van schade. Het brommobielcertificaat heeft geen wettige status.